ยอดมวยไทย > ทั่วไป
รุ้งนารายณ์
ม.รัตนบัณฑิต
ROONGNARAEY
RATANABUNDIT
-
-
-
-
117.2-117
-
 
-
-
-
-
 
รุ้งนารายณ์ ม.รัตนบัณฑิต รุ้งนารายณ์  เกียรติหมู่ 9เพชรศิลา ส.ธรรมรังสี
มวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีวงนอกดูดีวงในไล่แขนสู้รวดเร็วความเชื่อถือดีกว่า
ฝีมือไม่ได้ขี่กันมาก เรื่องแรงปะทะทีต่อทีวันนี้เป็นรองแน่นอน อยู่ที่จะยุบหรือไม่
 
-
  กำลังโหลดข้อมูล