การแข่งขัน > Stadium Bangkok
Stadium Bangkok
ศึกเพชรเจ้าพระยา
วัน พุธ ที่ 16 January 2019
ชื่อ - สังกัด พิกัด
1
จักรวาล ป.เพชรศิริ
JAGAWAN POR.PHETSIRI
แสนรัก ศูนย์กีฬาบ้านไร่
SEANLUAK BANRAISPORT
148
2
จ้าวนรา รัตนภานุ
JROWNARA RATANAPANOO
สันติภาพ สารรังสิต
SANTIPAB SOR.SEETONG
101
3
กรุงไทย ทีเด็ด99
KUNGTHAI T-DED99
เพชรแสนคม ศิษย์เจริญทรัพย์
PHETSEANKOM SITJARENGTRUB
105
4
ทอมมี่ ท.ยอดพุทธ
TOMY TOR.YODPOOT
เพชรมรกต ศิษย์เชฟบุญธรรม
PHEMORAKOT SHAFTBOONTUM
116
5
สุวัฒน์เล็ก ทีเด็ด99
SOOWUTLAK T-DED99
แสงดาวเล็ก ส.สง่าโคกโพธิ์ยิม
SANGDOWLAK SNGAKOK GYM.
120
6
ชลสิทธิ์ เกียรติพูลผล
CHONSIT KEADPOONPOL
รักสมหมาย สิทธิปากพนัง
LUKSOMMAI SITPAKPANUNG
140
7
ฉลองชัย ศ.ราชบุตร
CHALONGCHAI SOR.RAJABOOT
ของฝาก ศิษย์ผู้พันโดม
KONGFARK SITPOOPANDROM
126
8
พยัคฆ์หมอลำ เพชรเจ้าพระยา
PAYUKMORLUM PHETJAWPAYA
เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99
DEDDONGLAK T-DED99
93.7
9
ดีเซลเล็ก รัตนภานุ
DESELLAK RATANAPANOO
พยัคฆ์ขาว ศ.ศรีทอง
PAYUKKROW SOR.SEETONG
97
  กำลังโหลดข้อมูล