การแข่งขัน > Stadium Bangkok
Stadium Bangkok
ศึกส.สมหมาย
วัน จันทร์ ที่ 21 January 2019
ชื่อ - สังกัด พิกัด
1
ซุปเปอร์บิ๊ก ก้าวไกลยิมส์
เดชทรงวุฒิ ศิษย์ ดร.ชาญชัย
DEDTHONGWOOT DR.CHANCHAI
124
2
ทหารเอก สิงห์ป้อมปราบ
ศิษย์รัก ส.สมเกียรติ
102
3
เยี่ยมยุทธ สิงห์มาวิน
YEAMYOOT SINGMAWIN
ตี๋เล็ก อั๋นสุขุมวิท
TEELAK AUNSUKUMWIT
110
4
เยี่ยมยุทธ สิงห์มาวิน
YEAMYOOT SINGMAWIN
เฮอริเคน เคซ่ายิม
117
5
เพชรสยาม ศิษย์แม็ค
เด็กเพชร เอ๋สะพานสูง
117
6
พรเสน่ห์ ส.เทียนโพธิ์
จักรตราเล็ก ส.เสาวคนธ์
JAKTALAK SORSAWAKON
117
7
เพชรทักษิณ ส.สมหมาย
เพชรสุขุมวิท อ.ดาวกระจาย
PHETSUKUMWIT OR.DRAWKAJAY
127
8
ยอดกังวาน ส.ธารทิพย์
ยอดเหล็กไหล มวยไทยวีหมิง
113
9
สิงห์ดำ ว.ปัญญาไวย์
เบิกฟ้า พีระพงษ์ทัวร์
113
  กำลังโหลดข้อมูล