การแข่งขัน > TV Program
TV Program
ศึกมวยมันวันศุกร์
วัน ศุกร์ ที่ 07 December 2018
ชื่อ - สังกัด พิกัด
1
วัชรพล มีนะโยธิน
WATCAHRAPOL MEENAYOTIN
เพชรรุ่งเรือง 13 เหรียญรีสอร์ท
104
2
เพชรเมืองตาก ศ.จิตพัฒนา
ONGCHAN SOR.JITPATTANA
กระบุรี ส.ตะวันรุ่ง
KABURI SOR.TAWANROONG
113
3
ศิลปไทย พริ้ววาโย
SINRAPATHAI PREWWAYO
พร้อมรบ ส.ไพรทอง
PORMROB SOR.PAITONG
115
4
ดาวดัง บริพัฒน์บุรีรัมย์
เด่นนาโพธิ์ ส.ธัญญาลักษ์
DENNAPOL SOR.TUNYALUK
140
5
สิงห์พนม ว.สังข์ประไพ
เขาหินเหล็ก สินธนศักดิ์
104
6
ฟาโรมา เพชรยินดีอะคาเดมี่
สกาวเดือน ส.วิเศษกิจ
112
7
จอร์ส พริ้ววาโย
สหฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
143
  กำลังโหลดข้อมูล